Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
15 Mayıs 2021 Cumartesi
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
Resmi ilan
Resmi ilan
TİCARİ TAKSİ (T PLAKA) VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 17.11.2017 09:45
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

MADDE 1- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 tarihli ve 1024 sayılı kararı ile kabul edilen “Ticari Taksi (T Plaka) ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin Şube Müdürlüğü ve Çalışma İzin Belgesi tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şube Müdürlüğü: Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünü”
“Çalışma İzin Belgesi: İl Trafik Komisyonu, Belediye Encümeni ve UKOME Kurulunun Kararlarıyla, taksicilik yapma yetkisi veren; devir ve model değişikliğinde yenilenen, bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerliliği olan belgeyi”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin; 4 üncü fıkrasının 2 nci bendi, 7 nci fıkrasının 3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye 12 ve 13 üncü fıkralar eklenmiştir.
“6.4.2- Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı) (Aracın model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 16 (onaltı) yaşını aşmamış olması gerekir).”
“6.7.3- Araç, Yönetmeliğin ekindeki araç uygunluk (EK-2) tespit formuna göre kontrol edilir. Araç uygunluk belgesi (EK-2) iki nüsha olarak düzenlenir, birisi dosyasına diğeri üst yazı ile ilgiliye teslim edilir.”
“6.12-Taksi araç sahipleri her yılın Ocak ayı sonuna kadar, “Çalışma İzin Belgelerini” vize ettirmek zorundadır. Çalışma İzin Belgeleri bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir. Çalışma İzin Belgesini vize ettirmek isteyenlerden vergi mükellefiyet kaydı belgesi istenmez.”
“6.13- Çalışma izin belgesini üst üste 2 (İki) yıl süre ile almayan veya yenilemeyenlerin durak hakkı ve T plaka (Taksicilik) hakkının trafik tescilinden silinmesi istemiyle, konu UKOME kuruluna sevk edilir. İstemin Kabul edilmesi halinde ilgili Trafik Tescil Biriminden ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 3 üncü ve 5 inci bendleri ile 2 nci fıkrası ve 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “8.1.3 – Eski aracın trafikten çekme belgesi (Ek-1 çekme form belgesi) veya Ek-1 belgesindeki bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı.”
“8.1.5- Büyükşehir Belediyesinden alınmış, model değişikliği işleminin yapılacağı yıla ait çalışma izin belgesi.”
“8.2- T plaka tescili yapılacak olan taksi, araç uygunluk belgesi alınmak üzere Teknik Komisyona sevk edilir. Komisyonun uygun görüş vermesi halinde Araç Uygunluk Belgesi düzenlenir.”
“8.5- Araç değişikliğinde, bu yönetmelikteki onaltı (16) yaş şartı aranır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“9.2- Trafikten çekme belgesi yapan T plakalı araç sahipleri 180 (yüz seksen) (180 inci günün hafta sonu veya resmi tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü) takvim günü içinde mevcut plakasını yeni aracına takmak için Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat etmek zorundadır (Mücbir sebepler; ölüm, iflas, raporlu hastalık, tutukluluk, kaza, çalınma, yangın vb. haller dışında). Aksi takdirde UKOME kararıyla çekme yaptığı T plaka ve durak hakkı iptal edilir. Trafik Tescil birimlerine, ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 4 üncü fıkrası ve 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“11.3- Adli Sicil Kaydı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)”
“11.4- Tekirdağ İl sınırları içinde ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi.”
“11.5- T plaka devir alan kişinin, devir aldığı T plakanın tescilini yaptırılabilmesi için araç en fazla 5 yaşında (model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla) olmalıdır”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 inci fıkrası, 3 üncü fıkrası, 7 nci fıkrası ve 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12.2 – Eski aracın trafikten çekme belgesi (Ek-1 çekme form belgesi) veya Ek-1 belgesindeki bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı.”
“12.3- Devir edilecek T plakaya ait Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden alınmış çalışma izin belgesi. (Devir tarihine veya önceki yıllara ait çalışma izin belgesini almamış ya da alamamış olanlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin belirlediği o yıllara ait Çalışma İzin Belgesi ücretlerini yasal faiziyle birlikte geriye dönük olarak yatırmak zorundadır.)”
“12.7- Evrakları uygun görülenlerin dosyaları Daire Başkanı tarafından onaylanır ve Belediye Meclisi Ücrete Tabi İşler tarifesindeki “Devir Ücreti”nin tahsilinden sonra “Tahsis Belgesi” düzenlenerek devir eden ve devir alana imza karşılığında tebliğ ve teslim edilir.
“12.8- Tahsis Belgesinin tebliğ tarihinden itibaren; taksi durak hakkı ve T plakayı devir alan tarafından 30 takvim günü içinde taksi durak ve T plaka noter satış belgesi, yeni araca ait fatura- trafik ruhsatı veya noter satış belgesi, yeni araca ait TÜV tespit formu, oda kayıt belgesi ve vergi dairesi kayıt belgesi Belediye Başkanlığına teslim edilir. Daire Başkanlığı tarafından Trafik Tescil Birimine teslim edilmek üzere araç uygunluk yazısı hazırlanır. Aksi halde Tahsis Belgesi Daire Başkanlığı tarafından iptal edilir. Devir ücreti Belediyeye gelir olarak kaydedilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye 9 uncu fıkra eklenmiştir.
“14.1.5- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden devir edilecek plakaya ait çalışma izin belgesi. (Devir tarihine veya önceki yıllara ait çalışma izin belgesini almamış ya da alamamış olanlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin belirlediği o yıllara ait Çalışma İzin Belgesi ücretlerini yasal faiziyle birlikte geriye dönük olarak yatırmak zorundadır.)”
“14.9- Aktif veya Trafikten çekmeli T plaka sahibinin vefat etmesi halinde, mirasçılarının tamamı Devlet Memuru olması durumunda T plaka ve taksi durak hakkı mirasçılar adına tescil edilmeden üçüncü kişilere devir edilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“15.1- İcra yolu ile yapılan satışlarda T Plakalı aracın yeni sahibinin, Yönetmelikteki aranan şartlara uygun olması gerekir (Satışa çıkan T Plakalı aracın Tekirdağ İl sınırları içinde bulunan taksi duraklarından herhangi birine kayıtlı olması). T Plakalı aracı alan, bu alımla birlikte durak hakkının da yeni sahibi olur. T Plakalı aracın satış sonrasında (Alıcı adına trafikten çekme yapılmadan) başka bir ile ait plakaya nakli halinde T Plaka ve Durak Hakkı yeni alıcıya geçmez; taksi durak hakkı ve T Plaka kaydı silinmesi yoluna gidilir. Bu şartlar İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir.”

“15.3 – İcra yolu ile T Plaka hakkını elde eden alıcının Çalışma İzin Belgesi alabilmesi için, yönetmelikte aranan şartlara uygun olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlayarak İcra satışının yapıldığı tarihten itibaren 180 Takvim günü içinde Belediyeye başvurması gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye; devir ücreti başta olmak üzere Yönetmelikte aranan diğer ücretlerin ödenmesi ve durumunun yönetmelik hükümlerine uyması halinde yeni sahibine Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi verilir. 180 Takvim günü içinde Belediyeye başvurulmaması halinde taksi durak hakkı ve ‘T’ tasnifli ticari plaka hakkının UKOME kararıyla iptali yoluna gidilir. Trafik tescil birimlerine ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkartılması için yazı yazılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16.7- İhale ile verilen duraklarda ilk defa T plaka tescil edilecek araçlarda 5 yaş (model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla) şartı aranır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 1 inci ve 9 uncu bendi ile 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19.2.1- Başvuru dilekçesi (dilekçede; ikametgah adresi, T.C. kimlik numarası ve telefon numarası yazılması zorunludur.)”

“19.2.9- Adli Sicil Kaydı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)”

“19.3- Şoför tanıtım kartı tanzim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Şoför tanıtım kartı ücreti yıllık olarak alınır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 23 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20.23- Duraklardaki kira, ecrimisil, işgaliye ve benzeri giderler, üyelerin ortak gideri olup, üyeler hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar.”

MADDE 12- T Plakalı Araçlar Yaptırım Cetveli (Ek-1) aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir. 


T PLAKA ARAÇLAR YAPTIRIM CETVELİ
NO Yaptırma Esas Fiiller ve Yaptırım Hal Sırası (Kademesi) 1 2 3 4 ve sonrası
1 Çalışma izin belgesi, araç uygunluk belgesi, şoför tanıtım kartı almadan taşımacılık yapmak A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
2 Araçlarda Karayolları Trafik Kanunu gereği bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurmak. A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
3 Araçta yolcu varken yolcuyu rahatsız edecek radyo ve teyp çalmak. A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
4 Belediyenin almış olduğu meclis, encümen ve UKOME Kararlarına uymamak. A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
5 Belediyeden izin almadan araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimler asmak. A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
6 Araçlarda çalışacak şoförlerin temiz ve bakımlı olmaması; kısa pantolon, şort, askılı penye, terlik vb. giyecekler ile çalışması A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
7 Taksimetre açmamak; bozuk taksimetre ile taşımacılık yapmak; Büyükşehir Belediyesi UKOME fiyat listesine uymamak. A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
8 Engelli yolcuların rahatça indirilip-bindirilmesi için erişebilirlik Komisyon Kararlarına uymamak. A TİPİ B TİPİ C TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)

9
T Plakalı araçların içinde ve dışında herhangi bir siyasi, dini, gayri ahlaki ve toplumsal değer yargılarını rencide edici ilan, reklam vb. yazılı, görsel/işitsel malzemeler bulundurmak, yayın yapmak A TİPİ B TİPİ C
TİPİ
C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)

10
Araçların içinde ve dışında siyasi, dini, gayri ahlaki ve toplumsal değer yargılarını rencide edici ilan, reklam vb. yazılı, görsel/işitsel malzemeler bulundurmak, A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
 
11 Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olmaması, iç döşemelerin yırtık ve kirli olması A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
12 Durakta çalışan diğer hak sahiplerinin, çevre sakinlerinin, resmi özel 3. kişilerin huzurunu bozacak davranışlarda bulunmak. A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
13 Durak nöbet çizelgesinin yapılmaması. A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
14 Arızalı, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapmak, havalı korna kullanmak. A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
15 Araçta çalışan personelin sigorta işlemlerini yaptırmamak A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
16 Esnaf ve Sanatkarlar kanununa tabi meslek odalarına, kayıtlı olmamak. A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)
17 Hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği evrakları, bilgileri vermemek; denetim faaliyetlerini güçleştirmek. A TİPİ A TİPİ B TİPİ C Tipi cezanın 3 katı (İdari para cezası yasa ile belirtilen miktarı geçemez. 3 kat hesabında faaliyetten men süresi dikkate alınır)

 
18 Durak dışı bekleme yapmak. Durak temsilcisi ve yönetmelikte yazılı olan denetim yapmaya yetkili denetim görevlileri tarafından durağa gelmediği tespit edilenler. A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ
19 Hisselerine düşen ortak giderleri (Elektrik, telefon, Kira, Ecrimisil, İşgaliye ve benzeri) ödemediği tespit edilen üyelere A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ
20 Araç uygunluk belgesinde onaylanmış özelliklerini kaybeden T plaka araçla taşımaya devam etmek. A TİPİ CEZA UYGULANIR
21 Yolculara nezaket dışı davranmak. A TİPİ CEZA UYGULANIR
22 İl dışından yolcu getiren taksilerin yolcu alması veya yolcu almak üzere bekleme yapması. A TİPİ CEZA UYGULANIR
23 Taksi sahibi veya şoförlerin kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit ve broşür vb. bastırmaları ve dağıtmaları. A TİPİ CEZA UYGULANIR
24 Durak temsilcisinin durakla veya taksicilikle ilgili Büyükşehir Belediyesi veya UKOME kararlarını üyelerine bildirmemesi. A TİPİ CEZA UYGULANIR


 
25 Aracın bozulması halinde başka bir taksiye devir yapılması durumunda ilk taşımacılığın ücretinin talep edilmesi. A TİPİ CEZA UYGULANIR
26 Yolcu beraberindeki bagajından ilave ücret talep etmek. A TİPİ CEZA UYGULANIR
27 Zorunlu haller dışında yolda yolcu aktarması yapmak. A TİPİ CEZA UYGULANIR
28 Durak panosuna durak hak sahiplerinin, şoför isimlerinin asılmaması. A TİPİ CEZA UYGULANIR
29 Üst üste 2 yıl çalışma izin belgelerini vize ettirmemek. D TİPİ CEZA UYGULANIR
30 Trafikten çekme tarihinden itibaren 180 gün sonunda faaliyete geçmemek. D TİPİ CEZA UYGULANIR
31 Belediyeden izinsiz devirlerde, 180 gün süre sonunda durumunu yönetmeliğe uygun hale getirmemek D TİPİ CEZA UYGULANIR
32 Miras yoluyla devirlerde, çekme plakalı aracın mirasçı adına onaylandıktan 180 gün sonra faaliyete geçmemek D TİPİ CEZA UYGULANIR
33 İcra yolu ile satışlarda, icra dairesinden yapılan ihalenin il dışında bulunan bir alıcıya ihale edilmesi. D TİPİ CEZA UYGULANIR
34           İcra yolu ile satışlarda ihaleyi alan yeni alıcının durumunu 180 günlük süre sonunda yönetmelik hükümlerine uydurmaması. D TİPİ CEZA UYGULANIR
MADDE 13- Ticari Taksi (T Plaka) Araç Uygunluk Belgesi (Ek-2) aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 14 – Bu yönetmelik, Belediye Meclisinde kabul edilip kararın kesinleşmesini müteakip mahallinde ilanı ile yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı tarafından yürütülür.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2017 Tarih ve 964 Sayılı Kararının ekidir.                        Kadir ALBAYRAK                                       Funda SERFİÇE                                             Ergun ER
Büyükşehir Belediye ve Meclis                                  Katip                                                             Katip
                               Başkanı
 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
  ANKET
Covid - 19 pandemisinin ülkemizde son zamanlarda yayılmasında birinci dereceden sorumlu sizce kimdir?
Gerekli önlemleri zamanında almayan yetkililer
Tedbirlere uymayan vatandaşlar
Her ikisi de
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya