İlginizi Çekebilir


Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kurulacak

Saray Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Özgen Erkiş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mümin Buluş'un bö
Saray 5.11.2021 17:23:00 0

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mecliste ilk olarak ek gündem maddeleri görüşüldü. Ek gündemin ilk maddesi Yuvalı Mahallesi 2507 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edilirken, Ayaspaşa Mahallesi 81 ada 57 parsel nolu taşınmazın imar yoluna terkinin yeniden düzenlenmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Saray Belediye Meclis Üyesi Mümin Buluş’un bölge hayvancılığına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kurulması talebi gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi.Buluş’un Hayvan Pazarı talebi gündeme alınarak İmar Komisyonu’na ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.


GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ


Ek gündem maddelerinin ardından gündeme geçildi. Saray Pazarcık Mahallesi 185 ada 5,6 ve 24 nolu parselleri kapsayan alanda mevcut ilkokul alanın Galata Deresi’nin taşkın etki alanından çıkarılması amaçlı 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği talebi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edilirken, 1/1000 ölçekli Saray Yeni Mahalle 26 ada 21, 149, 150, 151 parsel ve civarındaki tescil harici alan 28 ada 7,8,9,10 parsel ile 416 ada 1,2,3,6,13,14,15,16 parsel uygulama imar planı değişikliği ve Yeni Mahalle’de 18.madde uygulama sınırının plana işlenmesi talebi oy birliğiyle İmar Komisyonu’na sevk edildi.Güngörmez Mahallesi 184 ada 17 parsel nolu taşınmazın kiralama süresinin belirlenmesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

 

Haber/Gülay YİĞİT SEZEN