Özber Çetin


6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ İŞLETMELER TEFTİŞE HAZIRLIK İÇİN NERLER YAPILMALIDIR?

Öncelikle hangi tehlike sınıfındasınız onun belirlenmesi gerekmektedir.


 
Çalışma Ekonomisti
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı
İletişim:ozbercetin@ozbercetin.com
 
 
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ İŞLETMELER TEFTİŞE HAZIRLIK İÇİN NERLER YAPILMALIDIR?
 
 Öncelikle hangi tehlike sınıfındasınız onun belirlenmesi gerekmektedir.
·         Az tehlikeli
·         Tehlikeli
·         Çok Tehlikeli
 
Tehlike Sınıfımı Nasıl Öğrenebilirim?
-          İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Hakkında Yönetmelik ( 26.12.2012 Tarih ve 28509Sayılı Resmi Gazete ) ya daSGK web sitesinden e-bildirge ekranından NA-CE Kodu veya işyerinize ait asıl faaliyet kodunuzu girerek öğrenebilirsiniz.
 
Çalışan Sayınız?
Alt işvereniniz var mı? Varsa Onların çalışan sayısı nedir?
·         50 ve 50’den fazla
·         49 ve altında
·         10 kişinin altında mı?
 
Her şeyden önce Yasal Şartları İzleme Listesi Oluşturdunuz mu?  Güncelliyor musunuz? Nasıl Takip ediyorsunuz?
Yönetim Ekibi olarak Temel İSG eğitimi aldınız mı?
Onaylı Tespit Öneri Defteri var mı? Kayıtlar ve imzalar atılıyor mu?
İSG Kurulu gerekiyor mu? Düzenli çalışıyor mu?
 
İşyerinizin tehlike sınıfına göre çalışanlarınız için İSG konusunda görev-yetki ve sorumlulukları belirlediniz mi?
-          Yazılı mı?
-          Yeterli bilgi ve eğitime sahipler mi?
-          Gerekli belge-sertifika-ehliyete sahipler mi? geçerli mi? örneğin forklift operatör ehliyeti gibi..
 
 
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli ÇSGB web sayfasından İSG_KATİP üzerinden onay alınmış mı?
·         Çalışma süreleri
·         Geçerli sertifika
·         Sözleşme imzalanması
·         Fiziki imkanların sağlanması
İşyerinizin tehlike sınıfına göre İSG politikası hazırladınız mı?
·         Yazılı mı?
·         Çalışanların bilgisine açık mı?
 
Risk Değerlendirme Yapılmış mı?
·         Yönetmeliğe uygun olmalı
·         Risk değerlendirme ekibi kurulmalı
·         Yapılan Risk Değerlendirmeleri Çok tehlikeli-2 yılda; Tehlikeli -4 yılda; Az tehlikeli -6 yılda bir tekrarlanmalı.
·         Kritik riskli işleriniz listelendi mi? İzin süreçleri hazırlandı mı?
·         Sıcak iş- yüksekte çalışma-kapalı alan gibi..
·         Korunma önlemleri yeterli mi?
·         Uygunluğu ve önlemlerin yeterliliğini izleyebiliyor musunuz?
·         İşi güvenli yapmayı sağlayacak anlaşılabilir talimatlarınız var mı?
 
Risk Değerlendirmeleri için Mevcut yayınlanan rehberler:
·         Apartmanlarda Risk Değerlendirme  
·         Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi
·         Ofislerde Risk Değerlendirmesi
·         Çağrı Merkezleri Risk Değerlendirme
·         Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirme
·         Kasaplarda Risk Değerlendirme
·         Kuru Temizlemecilerde Risk Değerlendirme
·         Mutfak Lokanta ve Pastanelerde Risk Değerlendirme
 
www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz
……….. Tarihinde yapılan risk değerlendirme çalışmasına göre
Fabrika Genelinde …. ayrı faaliyet alanında toplam …… adet tehlikeli durum ve bu tehlikeli durumdan kaynaklanan
……. Adet risk tespit edildi.
Risklerin Seviyelerine Göre Dağılımı
Hafif Risk
(1-2)
Kabul Edilebilir Risk (3-6)
Orta Seviye Risk (8-15)
Yüksek Seviye Risk (16-20)
Kabul Edilemez Risk (25)
38
120
49
58
3
RİSK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 
 
Kabul Edilemez Seviyedeki Riskler İşin Durdurulması Ve Riskler Uygun Dereceye Düşürüldükten Sonra Başlatılacağı Noktaları Belirler.
 
Yıllık İSG Planı Hazırlanmış mı?
·         Yıllık İSG Planınız mevcut mu?
·         İşyeri Hekimi- İş güvenliği uzmanı ve işveren imzalamış mı?
·         Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
·         Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
·         Çalışanların bu programlara katılmasını,
·         Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini takip ediyor musunuz?
·         Geçici iş ilişkisi olan işverenler için de geçerlidir.
·         Çalışanların bilgisine açık mı?
·         İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
·         İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
·         İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
·         İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
·         İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
·         Kişisel Koruyucu Ekipmanlarımız İşe Uygun mu?
·         Hangi işte hangi KKD belirlenmiş mi?
·         Standartlara uygun mu?
·         Çalışan memnuniyeti görüşler alınmış mı?
·         Kullanıma ilişkin teslim-tesellüm belgesi düzenlenmiş mi?
·         Kullanım durumu denetleniyor mu?
·         Uyarı levhaları Mevcut mu? Yeterli mi?
·         Zorunluluk, yasak belirten, acil durumları bildiren uyarı levhalarımız mevcut mu?
·         Uygun yerlerde mi?
·         Anlaşılır mı?
 
Acil Durum Planınız var mı?
·         Hangi acil durumlarla karşılaşabiliriz? Sel-yangın-patlama…
·         Çalışanlar haberdar mı? İletişim nasıl sağlanıyor?
·         Destek çalışanlarımız yeterli eğitim almış mı?
·         Ekipmanlar  ( yangın söndürme vd. ) uygun kontrol ediliyor mu?
·         Tatbikat yapılıyor mu? Düzenli mi? kayıt altına alınıyor mu?
 
İş Kazası- Ramak Kala – meslek hastalığı-işle ilgili hastalık gibi bildirimler yapılıyor mu ?
·         Çalışanlar rahatça olayları bildirebiliyor mu?
·         SGK bildirimleri yapılıyor mu?
·         Olayların nedenleri araştırılıyor mu?
·         Çalışanlarla paylaşılıyor mu?
·         Tekrar etmemesi için hangi önlemleri alıyorsunuz?
·         Risk değerlendirme gözde geçiriliyor mu?
·         Mevcut İSG uygulamalarınızı denetliyor musunuz?
·         Denetim yapıyor musunuz?
·         Kayıt altına alınıyor mu?
·         Uyarı yapılıyor mu?
Yazının devamı bir sonraki sayımızda…
Tüm çalışanlarımıza ve istihdam yaratan tüm işverenlerimize kazasız, belasız ve huzur dolu bir iş yaşantısı dilerim.
25/10/2013
 
Özber ÇETİN
Çalışma Ekonomisti
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı