Himmet ÇAKILCI


PANDORANIN KUTUSU

Yetkililerin açıklamalarından halen taslak halindeki dershaneler değişikliği, 2003 yılında gündeme gelen devlet bursuyla özel okullarda öğrenci istihdamını öngören proje ile benzerlik taşıdığı anlaşılıyor.Ancak 2003 yılında gündeme getirilenproje, özellikle cemaat okullarına kaynak aktarılacağı iddiaları üzerine tepki almış ve rafa kaldırılmıştı.Yeni tasarıda da özel okula dönüşen dershanelerin, derslik başına 30 öğrencilik kontenjanlarından boş kalan kısmının bakanlıkça doldurulacağını anlıyoruz.


      Alaaddin’in Sihirli Lambası gibi ancak masallarda görülebilecekbuteklife özellikleyıllardır uyum içinde hareket edenlerin çatışma noktasına gelmesini anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Elbette mevcut dershanelerin ancak %20’sinin özel okula dönüşme şartlarını taşıdığını, kalan %80’ nin öğretmenleri ile birlikte akıbetinin belirsizliği itirazın gerekçesi olarak görülebilir. Ancak “bugüne kadar ne getirdiler de geri gönderildi?” anlayışı ile meseleye yaklaşıldığında özel okullar yönetmeliğinde bazı kriterlerin yumuşatılmasıylabu mağduriyetin aşılması hiç de zor olmasa gerek. Ayrıca,boşta kalan öğretmenlerin yazılı sınava tabi tutulmadan mülakatla kadroya alınacağı da açıkça ifade edilmiş olmasına rağmen tarafların halen tartışmaların merkezinde olmaları düşündürücüdür.
      HattaCemaat dershanelerini terör örgütüne benzetip, KCK gibi devlet içinde paralel bir yapılanma olduğu iddia ediliyorsa,
      İçinde kötülükleri barındıran pandoranın kutusunu açma tehditleri atılıyorsa…aslında aysbergin görünmeyen yüzünde kopan kıyametin ancak dalgalarını görüyoruz demektir.
      Demokrasilerin sigortası olan muhalefetin tutumu ise en az bu yaşananlar kadar endişe vericidir. Çünkü devlet içinde paralel yapılanmaiddialarını, pandora kutusunda nelerin saklandığını, özel okullarınboş kontenjanlarınınbakanlıkça doldurulmasını ve boşta kalan öğretmenlerin sadece mülakatla kadroya alınmasını sorgulamak yerine tartışmada taraf olup kol, kola pozlar vermesi ve okyanus ötesinde icazet arayışı içinde olması iseişin başka kaygı verici boyutudur.