Harun PEHLİVAN


ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK, ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİR Mİ?

2008/Ekim ayı itibarıyla yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28. maddesinin sekizinci fıkrası; “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” hükmünü amirdir.


Buna göre bu haktan yararlanmak isteyen kadın iştirakçiler, başvurularını son kez görev yapmakta oldukları illerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine yapabilirler. İlgili SGK birimince çocuğun sağlık kuruluşuna sevk işlemi yapılır ve sağlık kuruluşundan temin edilen sağlık kurulu raporuna göre çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engellilik tespiti,  Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER), 18 yaşını doldurmuş olan çocuklar için Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre SGK Sağlık Kurulunca yapılır.

 

 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğundan dolayı 2008/ Ekim sonrası geçen hizmet sürelerinin dörtte birinin, prim ödeme gün sayılarına eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden indirilmesine ilişkin uygulama, sadece kadın sigortalılara verilen bir hak olduğu gibi, sadece emeklilik/yaşlılık aylıklarında bu süreler dikkate alınmaktadır.

 

Bu haktan yararlanmak için, kadın sigortalılar, SGK’ye müracaatlarını sigortalılıkları devam ederken yapabilecekleri gibi, emeklilik aşamasında da yapabilirler. Buna göre, yüzde 90 ağır engelli olduğunu belirttiğiniz çocuğunuzun mevcut sağlık kurulu raporlarını da, dilekçenize eklemek suretiyle, ilgili SGK birimine başvurmamız gerekir. 

 

Prosedür sonunda SGK Sağlık Kurulu’nca, çocuğunuza “başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli” kararı verilmesi halinde, çocuğunuzun engellilik başlangıç tarihi 2008/Ekim öncesi olsa bile, 2008/Ekim sonrası çalışma sürelerinin dörtte biri, prim ödeme gün sayınıza ilave edileceği gibi emeklilik yaş hadlerinden de düşülerek daha erken emekli olma imkânına kavuşabilirsiniz.

0282 747 65 10